Godis för alla
smaker och magar

Green Star står för god smak och medvetna val. Vi finns för dig som är noga med allt du äter. Många av oss avstår från olika ingredienser, men vi vill ju inte avstå från den goda smaken.

Istället för att fylla våra förpackningar med olika symboler har vi skapat ett tydligt märke som berättar om produkternas egenskaper.